Mustafa BARTU
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Şube Müdür Vekili
 
KISA ÖZGEÇMİŞ
 
   27.02.1981 Van’ın Çatak İlçesine bağlı Dalbastı Köyü’nde doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu Van Kâzımkarabekir ve liseyi de Van Atatürk Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini yurtdışında AzTU Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 2009 yılında vatani görevini Köseköy/Kocaeli - EDOK'ta 327. K.D. olarak  yaptı. 26.12.2011 tarihinde Hakkâri Valiliği’ne atandı. Hakkâri Valiliği Bilgi İşlem Müdürlüğünde 6. Dereceli kadroda Mühendis (Bilgisayar Mühendisi) olarak 02.01.2012 tarihinde göreve başladı. İhtiyaç üzerine Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı Merkez (1 no.lu) Komisyonunda geçici olarak 03.01.2012 tarihinde görevlendirildi. Bir dönem Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumlusu görevinde de bulundu. 17.01.2014 tarihinde Van Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ne kurum içi nakil olarak atanmasına rağmen 15.09.2014 tarihinde Van Bilgi İşlem Müdürlüğü’ndeki görevine başlayabildi. 21.11.2016 tarihinden beri Van Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ne vekâleten bakmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İleri düzeyde Azerice, orta düzeyde Rusça ve başlangıç düzeyde İngilizce bilmektedir.
 

  Telefon  : 0 (432) 214 96 42 Dahili :175

   Fax      : 0 (432) 215 86 17    

   E-mail  : mustafa.bartu@icisleri.gov.tr

 
 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 
  1. e-İçişleri Proje Sorumlusu
  2. Vali Yetkisini Devralan (e-içişleri Proje Kapsamında Yetki Verme Hakkı Verilen)
  3. Valilik Resmi İnternet Sitesi Yöneticisi – İsay2 Admin (van.gov.tr)
  4. Valilik Personel Birim Sorumlusu
  5. Vali, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara Acil Durumlarda e-İmza Sertifika Yerinde Üretim Yetkilisi – Kayıtçı Yetkilisi
  6. Muhtar Bilgi Sistemleri Kurum Kullanıcı Kayıt Özel Yetkilisi
  7. TTVPN İnternet Domain Join ve Local Admin Yetkilisi
 
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Görevleri:
 
a) Valilik birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler ve ağlar kurmak, sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,
b) Valilik birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları ve sarf malzemeleri ihtiyacını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak tespit etmek, gerektiğinde bunları temin etmek, donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
c) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince sağlanan hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,
ç) 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereği, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi, işletmecilerin eğitimi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
d) Başta e-İçişleri Projesi olmak üzere, valilik ve kaymakamlıklara bağlı birimlerde uygulanacak her türlü bilgi işlem projesi ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
e) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, eğitmen ve kullanıcıların eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim organizasyonları yapmak,
f) Valilik internet sitesinin sürekli, güvenli ve güncel olarak yayınını sağlamak,
g) İlçe birimlerine bilgi işlem konularında destek vermek,
ğ) Mevzuat ve Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.